Partners in mondhygiëne

Wat doen wij?

Wat de mondhygiënist precies doet en hoeveel tijd het kost, hangt af van de aard en de ernst van het probleem. En van u als persoon.
U maakt eerst kennis met de mondhygiënist en u krijgt voorlichting. De mondhygiënist zal u enkele korte vragen stellen over u gebit, uw tandvlees, uw gezondheid en voedingspatroon die belangrijk zijn voor de mondhygiëne en de behandeling. Daarna doet de mondhygiënist een mondonderzoek.

Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem zal de mondhygiënist een parodontiumstatus maken. De conditie van uw gebit wordt met behulp van deze status in beeld gebracht en bepaalt de behandeling. Vervolgens zal er een behandelplan opgesteld worden. Wat is er nodig, hoeveel behandelingen acht de mondhygiënist nodig en wat kunt u verwachten.

 

Houd uw mond
sterk, fris en gezond!
Bel: 06 21 15 38 19
of schrijf ons een e-mail

Wachtkamer Partners in Mondhygiëne

Houd uw mond sterk, fris en gezond!
Bel: 06 21 15 38 19 of schrijf ons een e-mail


Wij zijn geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Logo KwaliteitsRegister Mondhygiënisten

Logo Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten